تاریخ پیت

اولین باری که در طول تاریخ نامی از پیت برده شده است برمی گردد به دوران روم باستان زمانیکه از پیت به عنوان سوخت در منازل استفاده می کردند. پیت ها نقش اقتصادی مهمی در مکان هایی که درختان ،کمیاب بودند مانند ایرلند و اسکاتلند به عنوان منبع سوخت کلی به جای چوب داشتند. در فنلاند و ایرلند پیت ها هنوز به عنوان مقیاس صنعتی در تولید الکتریسیته استفاده می شود. در جاهای دیگر اروپا و در شمال آمریکا، پیت مهمترین استفاده رادر کاربردهای کشاورزی دارد.

1

چگونگی تشکیل پیت

مراحل تشکیل پیت طی قرن ها از انباشتگی بقایای گیاهی در مرداب ها وباتلاق ها به عنوان پیت لند به وجودمی آیند .در کشور کانادا این نوع مرداب ها بعد از یخبندان در خاک هایی با زهکشی ضعیف وخاک های کم عمق درفصل سرد با شدت سرمای زیاد وسطح اکسیژن پایین تشکیل می شود .در این گونه محیط ها فعالیت باکتری ها به شدت کاهش یافته و در نتیجه سرعت رشد گیاهان از سرعت تجزیه آنها بیشتر است.در طی مرور زمان تجزیه انبوه بقایای گیاهی منجر به تولید و ذخیره پیت می شود ، در این زمین ها عمق پیت به بیش از ۶ متر می رسد .میزان تولید پیت در پیت لند های کانادا حدود ۵/۰ الی ۱میلی متر در هر سال است.

2

انواع مختلف پیت

ماهیت انواع پیت بر اساس منشاء ترکیبات گیاهی که از آن تولید شده اند و مراحل تجزیه متفاوت می باشند.

ویژگی های فیزیکی پیت تحت تاثیر نوع گیاهانی می باشد که پیت از آنها تشکیل شده است. برای مثال پیت اسفاگنوم سبک واسفنجی است در حالیکه پیت جگن یا زنبق زرد بصورت حصیری و از خطوط فیبری می باشد.

رنگ پیت معمولا بازتابی از قدمت و میزان تجزیه آن است، پیت هایی با قدمت کم به رنگ قهوه ای روشن هستند واز بقایای گیاهانی بوده که هنوز به آسانی درون آن قابل رویت و شناسایی می باشند. پیت هایی باقدمت زیاد که تجزیه آنها با شدت بیشتر وطولانی تری صورت گرفته رنگ تیره تری دارند و پوشش گیاهی که از آن تشکیل شده اند به سختی قابل رویت بوده و یا اصلا دیده نمی شوند. درجه تجزیه پیت با استفاده از مقیاس Von Post اندازه گیری می شود. به عنوان مثال H2 نشان دهنده پیت لیفی اسفنجی با میزان تجزیه پایین و H8 .نشان دهنده پیت سیاه با میزان تجزیه خیلی بیشتر با بافتی که قوام بالایی دارد

مشخصات لایه های تشکیل شده در پیت لند:

3

H1: لایه زنده،اولین لایه تجزیه نشده و به رنگ قهوه ای روشن است

H2-H4  :رنگ بلوند تا قهوه ای روشن، بافت خشن اسفنجی، دارای بقایای گیاهی متمایز وتجزیه کم

H5 : قهوه ای، تا حدودی بافت صابونی، دارای بقایای گیاهی تفکیک شده، تجزیه متوسط

H6-H9 : قهوه ای تیره تا سیاه، بافت صابونی تا خمیری، مقدار کمی از بقایای گیاهی

قابل تشخیص است، درصد  تجزیه در این لایه ها زیاد می باشد.

H10 : مواد بی شکل و به طورکامل تجزیه شده

پیت لند چیست؟

پیت لند به سرزمینی اطلاق می شود که با داشتن شرایط آب و هوایی و اقلیمی وپوشش گیا هی خاص  در اثر تخمیر بقایای گیاهی موجود در آنجا  پیت تولید می شود.

4

انواع پیت لندها :

پیت لند ها دارای دو تیپ اصلی هستند که شامل تشکیل در باتلاق ها و مرداب ها می باشند و تفاوت آنها در منشاءگیاهی ,هیدرو لوژی و شیمی آب است

پیت لند باتلاقی (آمینروتروپیک)

 باتلاق ها را از طریق  گیاهانی که تحت تاثیر آب زیاد و کمبودکلیه عناصر غذایی مورد نیازرشد کرده اند می توان شناسایی نمود. سطح باتلاق ها اغلب به شکل تپه ای بالا می آید و منبع اصلی مواد غذایی توسط باد و بارش های  جوی فراهم می شود.

5

ویژگی های پیت لند های باتلاقی:

* مواد غذایی اصلی توسط باد وبارش های جوی فراهم می شود.

* دارای PH  اسیدی در حدود کمتر از ۵/۴ می باشد.

پوشش گیاهی غالب شامل: خزه های اسفاگنوم همراه با درخت و درختچه های اریکاسه (کاج اروپایی ) وصنوبر سیاه

پیت لند مردابی( مینروتروپیک) 

 مرداب هارا از طریق سطح بالای آب موجود ومسطح بودن آن همراه با شیب خیلی کم می توان شناسایی نمود ، اما  زهکشی داخل مرداب خیلی کم بوسیله نشت آب در امتداد شیب آن به صورت  بسیار آرام انجام  می پذیرد. آب ورودی به مرداب به دلیل تماس با تپه های  حاوی  مواد معدنی سبب شده که آب مرداب غنی از مواد غذایی معدنی محلول شود

6

ویژگی های پیت لند های مردابی:

*مواد غذایی از اطراف تپه های معدنی وارد مرداب می شود

*درجه اسیدیته  آب خاصیت قلیایی کم حدود۵/۴ الی ۵/۷

*پوشش گیاهی غالب شامل :خزه های قهوه ای و گیاهان علفی( جگن)

پوشش گیاهی موجود در پیت لند های نیمکره شمالی:

در نواحی معتدل شمالی خزه های اسفاگنوم یکی از مهمترین پوشش گیاهی پیت لند ها هستند. آنها نقش مهمی در تولید پیت ماس مرغوب را دارند این پوشش گیاهی نوعی پیت ماس را تولید می کند که دارای ویژگی های ارزشمند برای باغبانی و کشاورزی است، همچنین پوشش گیاهی تقریبا یکپارچه ای را بوجود می آورند که گیاهان دیگر می توانند روی آن مستقر شده و رشد کنند.

گیاهان معمول در باتلاق ها:

با توجه به اینکه باتلاق ها از نظر مواد مغذی ضعیف، مرطوب و محیطی اسیدی دارند دارای تنوع زیستی گیاهی کمی هستند و از گونه های گیاهی تشکیل شده اند که به طور ویژه با این شرایط سازگار می باشند.

مجموعه پوشش گیاهی باتلاقی  معمولا شامل : خزه های اسفاگنوم، گونه های اریکاسه(زغال اخته، درخت رودودندرون)گیاهان گوشت خوار، علف کتان، صنوبر سیاه، کرنبری و سنگروی سیاه هستند.

گیاهان معمول در مرداب ها:

مرداب ها از آب معدنی بهره مند هستند  ودارای تنوع گیاهی گسترده تری می باشند، در این مرداب ها گیاه آبزی (Cattail) گیاهان آوندی علفی به اضافه درختچه ها و درختان مختلف وجود دارند، بعضی از گیاهانی که در باتلاق ها دیده می شوند در مرداب ها نیز رشد می کنند. درحقیقت حضور گیاهان مینروتروپیک تعیین می کند که آیا پیت لند به عنوان مرداب می باشد یا باتلاق است.

خزه های اسفاگنوم باتلاق ها

خزه های اسفاگنوم گیاهان پر آبی بوده که دارای طیف رنگی سبز تا متمایل به قرمز می باشند. گیاهان منحصر به فرد شامل یک ساقه اصلی همراه بادسته های مرتب از شاخه ها که معمولا شامل ۲ تا ۳شاخه گسترده و ۲ تا ۵ شاخه آویزان هستند. قسمت بالای گیاه یا capitulum دسته های متراکمی از شاخه های جوان دارد. در امتداد شاخه ها و ساقه ها برگ های پراکنده ای با شکل های مختلف وجود دارند .

7

تنوع شکل برگها بر اساس گونه ای که متعلق به آن است متفاوت می باشد .

برگ ها شامل دو نوع سلول هستند: سلولهای زنده و کوچک سبز (سلول های کلروفیلی ) و سلول های مرده با ساختاری بزرگ و شفاف  (سلول های شفاف ) برگ ها ظرفیت نگهداری آب بالایی را دارند. خزه های اسفاگنوم خیلی سریع در حدود ۲ تا ۱۲ سانتی متر در هر سال رشد می کنند. همچنانکه خزه ها رشد کرده قسمت های زیرین می میرند و در زیر سطح انباشته می شوند تا به تدریج پیت را تشکیل دهند.

در حدود ۱۶۵ گونه خزه های اسفاگنوم در سرتاسر جهان وجود دارد

8

نقش پیت لندها

شناسایی پیت لندها از سایر سرزمین ها به سختی امکان پذیر بوده و هنوز محل اتفاقات شگرف و غافلگیرکننده ای هستند، بعضی ازآنها به طور مستقیم برروی کیفیت زندگی ما تاثیرگذاربوده که عبارتند از:

هیدرولوژی

پوشش گیاهی موجود در پیت لند ها آلودگی موجود درآب های ورودی توسط آب های جاری و  بارش های جوی  را به وسیله چرخه عناصر و ذخیره مواد ارگانیک به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

نقش پوشش گیاهی پیت لندها در کاهش آلودگی آب ها و جریان های سیلابی در حوضه آبی اطراف آن ها در مقایسه با اسفنج ها بسیار بالا بوده وعملکرد ضعیفی در دوره های خشکی دارا می باشند.

اقلیم شناسی

از آنجایی که پیت لندها به مرور زمان باعث انباشتگی مواد ارگانیک می شوند، از ذخیره کافی کربن برخوردار بوده که این امرباعث کاهش گازهای گلخانه ای در اتمسفر می شود.با عملکرد طبیعی و مجدد پیت لندها پس از برداشت پیت، شرایط اجازه می دهد که تثبیت کربن ادامه یابد

آرشیو علمی

سرعت تجزیه آرام مواد ارگانیک در پیت لندها باعث بوجود آمدن بانک اطلاعاتی از هزاران سال گذشته می شود. به عنوان مثال مطالعه دانه گرده ذخیره شده در اعماق مختلف به دانشمندان اجازه می دهد شرایط اقلیمی و تحول اکوسیستم گیاهی در ۱۲ هزار سال گذشته را بازسازی کنند.

تنوع زیستی

پیت لندها محل زندگی انواع خزه ها، گیاهان گوشتخوار، درختچه ها و گونه هایی از گیاهان هستند که به طور معمول در جاهای دیگر وجود ندارند. بعضی از این گیاهان خواص دارویی دارند و امروزه در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند. پیت لندها همچنین لانه هایی وشکارگاه هایی برای چندین گونه از پستانداران و پرندگان و حشرات هستند. به عنوان مثال موش صحرایی قطبی، سنجاقک و چکاوک به این زیستگاه ها وابسته هستند.

تفریحات

پیت لندها فرصت هایی برای فعالیت های تفریحی نیز هستند که این فعالیت ها می تواند شامل تماشای پرندگان و عکاسی  از طبیعت باشد.

انتخاب پیت لند جهت برداشت پیت ماس :

پروسه انتخاب پیت لند جهت برداشت پیت ماس به صورت کلی بوسیله نقشه برداری و بررسی منابع موجود تسهیل شده است.

مشخصات پیت لند مناسب عبارتند از:

*کیفیت پیت: باید استاندارد تجاری را داشته باشد، در کانادا و آمریکا پیت ماس قهوه ای روشن، پیت ماسی است که تجزیه ضعیفی داشته و برای استفاده کنندگان حرفه ای مانند گلخانه دارها ترجیح داده می شود. پیت ماس قهوه ای تیره که بیشترتجزیه شده است به طور کلی با هدف تهیه مخلوط های باغبانی توسط باغبانان آماتور مورد استفاده قرار می گیرد

*عمق پیت: ضخامت لایه پیت جهت باغبانی باید به اندازه مناسبی باشد. به طور کلی عمق متوسط ۲ متر، کمترین عمق مورد نیاز جهت بهره برداری است

*مساحت سطح: پیت لند باید به اندازه کافی بزرگ بوده که قابل بهره برداری باشد. برای این امر مساحتی حدود ۵۰ هکتار جهت بهره برداری مورد نیاز است، هرچند در بعضی شرایط مناطق کوچکتر نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند

*فاکتورهای دیگر: نزدیکی به مسیرهای حمل نقل (جاده ها و مسیر تردد کامیون )، پوشش درختی کم، دسترسی به نیروی کار و دسترسی به نیروی الکتریکی همچنین نقش اساسی را در انتخاب پیت لند بازی میکند

9

توزیع پیت لندها در جهان

پیت لندها در سرتاسر کره زمین مساحتی به اندازه ۵۵۵ میلیون هکتار را شامل می شوند که در مجموع % ۳ درصد از کل مساحت زمین رابه خود اختصاص می دهند . پیت لندها اکثرا در شمال آمریکا (کانادا با %۳۷ ) و در شمال آسیا و اروپا قرار دارند. ۱۰درصد از پیت لندهادر مناطق استوایی هستند که حدود۲۰ میلیون هکتار در اندونزی یافت شده است.

10

درصد مناطق پوشیده شده از پیت لند در هر کشور

11

مساحت پیت لندها در کشورهای دارای بیشترین مساحت پیت لند

12

توزیع پیت لندها در استان ها و قلمروهای مختلف کانادا

پیت لندها مساحتی بالغ بر ۱۱۳٫۶ میلیون هکتار را در کانادا شامل می شوند که معادل % ۱۳ درصد سطح کشور می شود و همه ایالت ها را در بر دارد.بهترین تمرکز پیت لند در زمین های پست Hudson’s Bay در Ontario و Manitoba قرار دارد. پیت لندها همچنین در شمالAlberta ,Saskatchewan،QuebeوایالتAtlantic وجود دارند.

13

14

خزه اسفاگنوم چیست ؟

خزه اسفاگنوم بقایای خشک شده گونه های مردابی اسیدی است که توان ظرفیت جذب آب زیاد حدود ۱۰ تا۲۰ برابر وزن خشک را دارد .خزه اسفاگنوم دارای مواد معدنی و واکنش اسیدی حدود ۵ الی۶است از ویژگی های این ماده می توان به استریل بودن آن اشاره کرد

15

پیت ماس چیست ؟

پیت ماس یکی از بهترین بستر های کشت به شمار می آید  که در پیت لند ها تولید می شود و انواع مختلفی دارد که مرغوب ترین نوع آن پیت ماس تولید شده از خزه اسفاگنوم می باشد

 خزه اسفاگنوم در سرزمین های شمالی، مناطق بسیار مرطوب توندرا(دشت بدون درخت) رشد می کند

که در نتیجه انباشتگی ،تجزیه و تخمیر طبیعی این خزه ها  پیت ماس تولید می شود که در واقع نوعی خاک تیره رنگ است که در مصارف باغبانی وگلخانه ای و پرورش گل وگیاه و غیره کاربرد دارد هم اکنون تولید کنندگان پیت ماس به منظور بهره وری بیشتردر جهت استفاده در زمینه بستر کشت و به منظور غنای بیشتر آن و به عنوان کود گیاهی آنرا فراوری کرده وبه آن عناصرغذایی مورد نیاز گیاه از قبیل ازت ،پتاسیم و کلسیم اضافه می کنند . از نشانه های کیفیت خوب این ماده میزان مواد غذایی موجود در آن ، همچنین درجه شوری واسیدیته و ریزتر بودن دانه بندی آن است

پیت ماس محیطی استریل دارد و فاقد خاک بوده و جهت کشت محصولات سالم وارگانیک مناسب می باشد و برای بستر کشت قارچ بصورت یک لایه  به عنوان خاک پوششی در سطح بستر برای رشد موثرترمیسلیوم قارچ بسیار مناسب و ضروری است

با توجه به اینکه پیت ماس به صورت استریل تولید می شود در نتیجه فاقد کلیه عوامل بیماری زا و آفات و قارچ های خاکزی مضر می باشد و یکی از بسترهای مفید برای کشت بوده که باعث کاهش مصرف انواع سموم شیمیایی برای از بین بردن آفات ،بیماری ها و قارچ ها می شود

پیت ماس یکی از ایده آل ترین محصولاتی است که بشر در یک صد سال گذشته کشف کرده و عاملی جهت اصلاح خاک های نامرغوب کشاورزی است. خاکهایی با PH قلیایی بالا را می توان با نسبت های مختلف از پیت ماس مخلوط کرده و اصلاح نمود .

پیت ماس های موجود در شرکت هنرطبیعت سگال از انواع کانادایی و اروپایی  بوده که دارای کیفیت بسیار بالایی می باشند

 تولید و توزیع پیت ماس در کانادا

حدود ۹۰ درصد تالاب ها و سرزمین های مرطوب در کانادا یعنی تقریبا حدود ۱۱۳٫۶ میلیون هکتار از زمین های این کشور راپیت لندها دربردارند. حدود ۲۵ هزار هکتار از این اراضی تا سال ۲۰۱۳ مورد بهره برداری قرار گرفته اند که این مقدار کمتراز ۰۲/۰ درصدازسرمایه های طبیعی کانادا است.

اسفاگنوم پیت ماس در کانادا به طور عمده برای اهداف کشاورزی برداشت می شود. در مناطق دیگر روش استفاده از پیت متفاوت می باشد. حدود  ۵۰ درصد از تولید جهان در کشورهایی مانند فنلاند، روسیه، ایرلند، سوئد و به میزان کمتر در اروپای شرقی برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

برداشت پیت ماس در کانادا سالانه حدود ۱۴ میلیون تن است

چرا پیت ماس کانادا مرغوب تراست ؟

کشور کانادا بسیار گسترده وپهناور است ودر نیمکره شمالی واقع شده است ودرشمال این کشور قطب شمال وآلاسکا قرار دارد ،خزه های اسفاگنوم در مناطق بسیار سرد ویخبندان طولانی رشد می کنند. این منطقه از جهان بهترین زیستگاه این گونه از خزه ها است به همین دلیل خزه هایی که درکشورکانادا تبدیل به پیت ماس می شود از نوع اسفاگنوم بوده که یکی از بهترین خزه ها در جهان برای تولید پیت ماس است.

این خزه داری PH حدود ۵ الی۶ بوده که بهترین درجه اسیدیته برای رشد گیاه است همچنین Ec پیت ماس تولید شده از این خزه حدود ۵/۰ دسی زیمنس می باشد. پیت ماسی که از خزه اسفاگنوم تولید می شود دارای مواد غذایی مناسبی است و هم چنین استریل گردیده ودارای چند ماده قارچ کش به صورت طبیعی بوده که از مرگ گیاهچه جلوگیری می کند.

سایر مزایا

  • ذخیره آب در پیت ماس کانادایی ۷۰ الی۸۰ درصد حجم آنها بوده که این امر ۲۰ برابر نسبت به ذخیره آب در خاک معمولی بیشتراست
  • غنی شده با عناصر ماکرو و میکرو المان ها شامل: ازت ،فسفر،پتاس،کلسیم ،منیزیم ،روی ،منگنز،آهن ومس
  • دارای اسید هیومیک واسید فولویک جهت رشد بهتر گیاه
  • رنگ پیت ماس از قهوه ای تا قهوه ای تیره دارای بافت ریز ،درشت ، متوسط و PH اسیدی متنوع از ۳/۳ الی ۵/۵ وEC تاحداکثر ۲ دسی زیمنس می باشد
  • بسته های ۲۱۴ لیتری پیت ماس کانادایی وزنی معادل ۲۷کیلوگرم دارد که در برابر محصولات مشابه دیگر کشورها حدود ۱۲-۱۵ کیلوگرم سبکتر است وعلت این تفاوت در این است که کاملا استریل بوده وفاقد هر گونه کمپوست های گیاهی و خاک جنگلی می باشد

موارد استفاده های پیت ماس :

کشاورزی

کاربرد اصلی پیت در کانادا در کشاورزی است که به عنوان بستر رشد بذر و ریشه دار نمودن قلمه ها وبه عنوان خاک پوششی در بستر کشت قارچ واصلاح خاک های قلیایی وسایر مصارف کشاورزی استفاده می شود. به کار گیری ومصرف پیت شرایط رشد گیاه و ریشه را با بهبود و توسعه ساختار بستر رشدامکان پذیر می سازد. پیت همچنین ظرفیت بافری خاک را افزایش می دهد و از آبشویی عناصر مغذ ی جلوگیری می کند.

پیت توانایی بهبود کیفیت فیزیکی خاک را داشته ودر سبک کردن  بافت خاک های رسی و بهبود تخلخل آن ها نقش دارد وآنها را مناسب جهت استفاده در گلدان ها  می نماید.

سایر موارد مصرف در کشاورزی :

جهت  بستر کاشت کلیه بذور سبزی و صیفی و گل وگیاه در هوای آزاد و گلخانه ها، جهت  بستر تولید کلیه نشاء های صیفی جات و گیاهان زینتی و جالیزی،جهت کلیه کشت های خاکی و هیدروپونیک،جهت کاشت چمن در زمین های ورزشی و گلف،جهت تولید کلیه بذور گل های فصلی و ریشه دار نمودن قلمه ها و انتقال آنها در هوای آزاد، مناسب جهت  بستر کشت کلیه گیاهان پیازی زینتی و خوراکی،جهت  بستر تولید و پرورش درختچه و درختان زینتی ، جهت اصلاح خاک های اراضی زراعی و باغی و گلخانه ای،به عنوان خاک پوششی درسالن های تولید قارچ ،اصلاح و تقویت باغ های مثمر بصورت چالکود،احداث نهالستان ها و باغات، تولید گل های شاخه بریده،تولید وپرورش گیاهان آپارتمانی و زینتی، استفاده جهت صادرات کلیه گیاهان گلدانی (زینتی وآپارتمانی) ،پرورش و تولید گل های( ارکیده ، گیاهان بن سای ، بنفشه آفریقایی وانواع کاکتوس ها) ،جهت نگهداری وپرورش کلیه گیاهان زینتی (گلداروغیرگلدار) در داخل منازل

باغبانی :

مشخصات پیت ماس باغبانی ویژگی های آن:

چرا پیت ماس در باغبانی برای کشاورزان حائز اهمیت است؟

 زیرادارای ویژگی های خاصی بوده که نتایج مطلوبی از آن حاصل می شود.

مشخصات فنی:

اطلاعات زیر نشان می دهد که چرا پیت ماس در کشاورزی و باغبانی منحصر به فرد بوده و به عنوان ترکیب اصلی بسترکشت و یا اصلاح خاک به کار می رود:

* پیت ماس ساختار خاک را بهبود می دهد، باعث افزایش نگهداری آب در خاک های شنی سبک می شود و به کاهش آبشویی مواد غذایی کمک می کند پیت ماس می تواند ۲۰ برابر وزن خود آب جذب کند

*باعث هوادهی و بهبود زهکشی خاک های رسی سنگین می شود و اجازه می دهد ریشه ها به راحتی تنفس کرده ، رشد وجذب مواد غذایی نیز بهبود میابد.

*ظرفیت بافری خاک را بهبود می بخشد زیرا پیت ماس  دارای درجه اسیدیته مختلف از ۳ الی ۶  می باشد.

*ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) را بهبود می بخشد و به حفظ مواد معدنی کمک می کند و آنها را به تدریج آزاد نموده وازآبشویی مواد غذایی جلوگیری می کند

*منبعی طبیعی بدون آلودگی و بدون علف هرز می باشد

پیت ماس باعث می شودگیاه در خاکی با بافت خوب و هوادهی عالی رشدکرده و سلامتی گیاه را تضمین می نماید

پیت ماس یکی از ایده آل ترین محصولاتی است که بشر در یک صد سال گذشته کشف کرده و جهت انجام امور کشاورزی و همچنین تولید محصولات با کیفیت و ارگانیک مورد استفاده قرار می گیرد.

جذب سوخت:

پیت همچنین به عنوان جاذب و سازگار با محیط زیست می باشد، خاک و آبی را که هیدروکربن در آنها نشت کرده است را از آلودگی مبرا می کند. تحت تیمار دمایی، پیت توانایی دفع آب را بدست می آورد ، این روش به پیت توانایی دفع آب می دهد در حالیکه هنوزخاصیت جذب هیدروکربن ها را دارد.

16

بیوفیلتراسیون

۱- هوا

پروسه پالایش بیولوژیکی هوا با پیت به دلیل راندمان مناسب و هزینه کم بسیار محبوب است. بیوفیلتراسیون شامل استفاده ازمیکروارگانیزم های حاضر در فیلترهایی مانند پیت است که باعث تغییر شکل مولکول های تولید کننده بو و رها کردن آلاینده های گازی مانند: NH3, H2S, CH4 می شود. این بیوفیلترها را می توان در سایت های تولید کمپوست و در پروسه های کشاورزی استفاده کرد.

۲-تیمار فاضلاب ها

از ویژگی های منحصر به فرد پیت استفاده از آن به عنوان بیوفیلتر موثر در سیستم های فاضلاب ها است. از آنجایی که پیت ماس اسفاگنوم دارای بافت فیبری بسیار متخلخلی است پساب ها را که از میان آن عبور می کنند فیلتر نموده و تجزیه بیولوژیکی در بقایای پس آب هاراسرعت می دهد.

۳-خواص درمانی

پیت ها بدلیل تجزیه خوب دارای خواص درمانی بالایی هستندکه جهت ماساژ درمانی مناسب بوده و باعث ریلکسیشن و تحریک رگهای خونی می شوند. آنها همچنین دارای مواد مفیدی مانند عناصر معدنی کمیاب، ویتانین ها، کربوهیدرات ها، پلی فنول ها، لیپیدها و اسید هیومیک هستند .

  • Recent Comments