کمترین میزان نیاز آبی برای یکی از پرمصرف ترین بذر های بازار یعنی چمن، کاهش حداقلی نیاز به مواد غذایی، افزایش غیر قابل تصور در مقاومت به بیماری های قارچی، کاهش مصرف بذر در متر مربع به نصف، مقاومت فیزیکی و ماندگاری بسیار بالا، باروری و حاصلخیزی خاک با بکار گیری جدید ترین تکنیک بذری حال دنیا به نام کوتینگ بذر که قابلیت های غیر قابل تصور را ایجاد نموده است بطوری که با کمترین مقدار آّب و هزینه، سرانه فضای سبز بخصوص در مناطق با مشکل آب و ریزگرد ها بشدت در حال افزایش  در ایران عزیر می باشد. برای کوتینگی شدن با ما در تماس باشید.

  • Recent Comments