کاهش مقدار و تکرار کودهای شیمیایی همراه با کاستن دوره زمان کارنس مباحث تخصصی بود که توسط معاونت فنی شرکت North American Naturals  پیرامون تولیدات جدید این شرکت برای کشاورزی نوین در استان قزوین ارائه گشت . چهار قانون طلایی *چه وقت ؟ چه مقدار؟ چه زمان ؟ چه چیزی؟ * که توسط جناب آقای دکتر باهر در بحث تغذیه نوین همراه با بررسی تکنولوژی های فوق تخصصی به کار رفته در آن کارگاه فنی بسیار کاربردی را رقم زد.پس از همایش تولید کنندگان سوالات خود را مطرح کرده که با پاسخ گویی معاونت فنی شرکت هنر طبیعت سگال و استقبال بی نظیر شرکت کننده گان به پایان رسید.

 

  • Recent Comments