عملکرد فوق العاده اسفاگنوم پیت ماس نان ، عطر افشانی بی نظیر در فضای سر سبز و خوش عطر استان مازندران ایجاد نمود بطوری که کشاورزان برنج کار منطقه بهمراه مدیران و عوامل فنی سازمان جهاد کشاورزی بصورت کاملا خود جوش در یک گرد همایی فنی ترویجی به بررسی و توضیح عملکرد بسیار چشمگیر این بستر کشت فوق العاده پرداختند ، با کمترین هزینه و یک مالچ پاشی ۱/۵ سانتی متری در خزانه می توان قوی ترین نشاء های برنج را برای هر شرایط آب و هوایی محیا نمود .
جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فنی شرکت هنر طبیعت سگال در تماس باشید

 

 

  • Recent Comments