کاهش مصرف و استفاده بهینه از کود های شیمیایی با جدید ترین تکنیک های حال حاضر مراکز تحقیقاتی آمریکا  بر روی کود های پرمصرف، جدید ترین محصول حال حاضر دنیا برای حفظ بزرگترین سرمایه های تولیدات کشاورزی یعنی خاک و آب می باشد که بزودی در حوزه ی تولیدات گیاهی تحولی شگرف را رقم خواهد زد. با بکار گیری از این تکنیک، علاوه بر کاهش مصرف کود، مواد غذایی تا استفاده کامل، در اطراف سیستم ریشه ای حضور داشته و هرگز دچار آبشویی نمی شوند. برای کاهش هزینه ی خرید کود و استفاده حداکثری از آن، با بخش تازه های کشاورزی پولسازبا ما همراه و در تماس باشید.

  • Recent Comments