چمن یک سطح پوشیده از خاک است که گیاهانی مانند علف ها و ندرتاً گیاهان با دوام دیگری مانند شبدر در آن کشت میشود، که میتوان با کوتاه نگهداشتن آن با استفاده از چمن زن از آن نگهداری کرد. زمین چمن در واقع با هدف زیبایی و تفریحی احداث میشود.

تاریخچه کشت چمن در جهان و آسیا

چمن یکی از موهبت های الهی است که از زمان های به عنوان جلوه دهنده طبیعت هم به عنوان خوراک دام نقش مهمی داشته است، استفاده اولیه بشر به عنوان خوراک دام بوده، البته در نوشته های تاریخی اشاره هایی شده که در همان زمان جوانان روی این زمین ها به بازی می پرداخته اند. بر اساس علم نوین چمن یا سبزفرش از علف هایی منشاء گرفته است که از لحاظ زمین شناسی به دوران کرتاسه Cerataceous قسمتی از دوران دوم زمین شناسی و اوایل ترشیری Tertiary قسمت اولیه دوران سوم زمین شناسی نزدیک به ۰۷ میلیون سال پیش بر میگردد.

در قاره کهن از بستان های بزرگ و زیبایی در امپراطوری چین باستان یاد شده است که در آنها گیاهان کمیاب،

درختان و چمن کشت میشده است. ساده ترین باغ مستطیلی طراحی شده نیز به زمان آشوریها در باغ های ایرانی بر میگردد که این طرح های مستطیلی بعدها در زمان جنگهای صلیبی به اروپا راه پیدا کرد.

گونه های چمن فصل سرد و گرم

چمن ها به دو دسته فصل سرد و گرم تقسیم بندی می شوند. گونه های فصل سرد به دوره های سرد سال و در دمای ۸۱ الی ۴۲ درجه سانتی گراد رشد میکنند و در اوایل بهار و اواخر زمستان از خفتگی بیرون آمده و رشدمیکنند و در میانه تابستان رشد آنها کاهش می یابد و در پاییز دوباره رشد میکنند و ممکن است در زمستان نیز سبز بمانند.

چمن های فصل گرم بیشترین سازگاری را در دمای ۴۰ تا ۵۳ درجه سانتی گراد دارند و به آهستگی از خفتگی بیرون می آیند و رشد بیشینه آنها تا میانه تابستان به طول می انجامد و رشد آنها در پاییز کاهش می یابد و هنگامیکه دما به زیر ۸۷ درجه برسد به خفتگی میرود و تا بهار زرد می مانند. از تفاوت های دیگر این دو نوع چمن عمق ریشه دهی است که چمن های فصل گرم عمق ریشه دهی بیشتری دارند که تا حدود یک متر میرسد در حالیکه عمق ریشه چمن های سردسیری ۵۷ تا ۲۳ سانتی متر است.

چمن ها و بارک برگان رایج

این دسته از باریک برگان به طور گسترده کشت و مراقبت میشوند و به عنوان چمن مورد استفاده قرار میگرند.

jadval_chaman

  • Recent Comments