coating

مزایا و ویژگی ها:
بذر پوشش دار از نظر ظاهری با بذر معمولی به علت وزن بیشتر و همچنین رنگ متفاوت آن کاملا قابل تشخیص میباشد البته پوشش بذر تاثیری روی شکل اصلی نخواهد داشت.وزن بالاتر بذر پوشش دار نسبت به بذور بدون پوشش در بهینه کردن تماس آنها با زمینه کشت تاثیر به سزایی دارد و یکی از علل بالا بودن راندمان رشد آنها نسبت به بذور نرمال می باشد. مواد تشکیل دهنده پوشش بذر کوتینگ با وجود اینکه برای پرندگان سمی نیست اما برای آنها قابل جذب نیز نیست.

مزایای بذر پوشش دار نسبت به بذور بدون پوشش:
کوتینگ بذور پیشرفت عظیمی در آماده سازی و مناسب سازی بذر جهت موقعیت های مختلف است. مزایای این ابتکار بسیار ارزشمند است بخصوص برای بذور ناهمکن و همچنین برای مخلوط بذوری که با دست یا بصورت مکانیکی کاشت میشوند. در سطوح مشکل ساز مانند پشته ها و سطوح دارای ارتفاع بالا و دامنه کوه ها نیاز به آماده سازی خاک کاهش می یابد. وزن بالای ۱۰۰۰ دانه بذر پوشش دار نسبت به بذر بدون پوشش باعث میشود که در زمان کشت حتی در شرایط باد شدید بذورمستقیما در محل مناسب قرار گیرند در حالیکه بذر بدون پوشش تحت این شرایط به علت وزن پایینی که دارند غیر قابل کنترل است. وزن بالاتر بذورکوتینگ همچنین باعث تماس مطمئن تر آنها با سطح کشت میشود و در نتیجه راندمان رشد بالاتری نسبت به بذر عادی خواهد داشت، شایان ذکر است که رنگ قرمز روشن بذر کوتینگ شده باعث رویت بهتر بذر ها در زمان کشت و افزایش کنترل در زمان کاشت می شود.
ترکیبات زیستی پوشش بذر کوتینگ شده برای پرندگان سمی نیست و البته قابل جذب توسط آنها نیز نمی باشد بنابراین غذای مناسبی برای آنها نیست و طبیعتا باعث محافظت طبیعی آنها از پرندگان می شود. پوشش بذر همچنین تضمینی برای از بین رفتن خطر خسارت و بیماریهای ناشی از قارچ ها میشود. بر اساس مقایسات صورت گرفته نرخ جوانه زنی در بذور کوتینگ شده %۱۰ درصد بیشتر از بذور معمولی است.

تاثیر کوتینگ:

کوتینگ بذر در جوانه زنی و رشد نهال های بذری نیز موثر است. مهمترین نقش کوتینگ در جوانه زنی متورم شدن پوشش بذر در زمان آبگیری و اندوخته بالای آب درون آن است. میتوان گفت پوشش اطراف بذر با جذب آب باعث تضمین جوانه زنی بذر میشود.
رشد ریشه ها بطور قابل ملاحظه ای متمایز از رشد ریشه در بذور بدون پوشش است. وزن بالاتر هزار دانه بذر پوشش دار نسبت به بذر بدون پوشش تضمینی برای افزایش تماس بهتر بذر با خاک و سطح کشت است. و به همین دلیل بذر کوتینگ شده جهت بذر پاشی مجدد در محل های چمن کاری شده موجود بسیار مناسب است. در حالیکه قابلیت ادامه حیات بذور بدون پوشش بروی سطوحی که از قبل چمن کاری شده بسیار مشکل است. بر خلاف بذر بدون پوشش بذر کوتینگ شده دارای عملکرد محافظتی خوبی دارد. بوسیله آبیاری کافی آب انباشته شده درون پوشش بذر بصورت ذره ذره در اختیار بذر داخل آن قرار داده میشود و این امر از دهیدراته شدن و پسایش آب بذر جلوگیری میکند. با وجود اینکه بذر بدون پوشش سریعتر جوانه زنی میکند ولی در معرض خطر کم آبی و خشک شدن بعد از جوانه زنی قرار دارد.

دورنمایی از آینده:
آینده کشاورزی بذر کوتینگ شده است. بذور کوتینگ توانایی کاشت و استفاده در انواع سطوح و موقعیتهای مختلف را افزایش می دهد و آماده سازی سطوح خاک را به حداقل کاهش داده و نیز در کاهش مصرف آب بسیار موثر خواهد بود و به همان خوبی در کنترل کاربرد و کوذ و دیگر عوامل محافظتی گیاه موثر خواهد بود.

coating
اسید هیومیک چیست؟
مواد هیومیکی در همه خاک ها و آبها یافت میشود و حاصل تجزیه گیاهان است. خاک بارور و حاصلخیز شامل ماکزیمم %۳ کود گیاهی و حدود ۳ الی %۱۰ درصد هیومیک اسید است. اسید هیومیک باعث تحریک ارگانلهای سلولی و افزایش فعالیت متابولیک آن میشود و در نتیجه باعث افزایش سرعت جوانه زنی شده و آنزیمهای مهم گیاهی نیز بلافاصله تحریک به فعالیت میشوند. هیومیک اسید باعث بوجود آمدن ریشه های قوی تر و نتیجتاً گیاهان قوی تر و مقاوم تری میشود.بنابراین اسید هیومیک باعث افزایش متابولیسم و تحریک رشد و افزایش قدرت ریشه دهی گیاه میشود. بذر تیمار شده با اسید هیومیک_امنیت دوبرابر: تکنولوژِی به کار رفته در تولید بذر کوتینگ نیاز به تجربه و تخصص بالایی دارد و نیاز به عناصر غذایی ماکرو و میکرو که با هماهنگی خوبی از مواد مختلف بدست آمده دارد. بذور کوتینگ در دو مرحله بوسیله اسید هیومیک تیمار میشود، در مرحله اول مستقیما سطح بذر به اسید هیومیک آغشته میشود و در مرحله بعد سطح خارجی پوشش بذر بوسیله اسید هیومیک به طور یکپارچه تیمار میشود.

بذری که بوسیله اسید هیومیک تیمار ده است دارای تاثیرات ذیل می باشد:
افزایش دریافت مواد غذایی
جوانه زنی سریعتر
استقرار سریعتر
افزایش ریشه دهی نهال
کاهش حساسیت به آفات و بیماریها

مواد محرک زیستی (bio-stimulant) :
مواد محرک زیستی موادی هستند که باعث تحریک تقویت کننده های گیاهی میشوند و بوسیله BBA لیست شده اند. بنابراین مواد محرک زیستی از دیگرمواد شیمیایی و مورد نیاز رشد گیاه هستند.
مواد محرک زیستی (bio-stimulant) شامل:
– تمامی مواد غذایی و مواد فعالی که به ساخت و ساز سلولی گیاه کمک میکند
– مواد فعالی که در ساختار خاک تاثیر مثبتی دارند
– مواد فعالی که به فعالیت قارچهای همزیست با گیاهان کمک میکنند.
– ترکیب ضد عفونی کننده و فعال کننده گیاه و زمین
مزایای استفاده از مواد محرک زیستی:
کیفیت استقرار گیاه و افزایش رشد
کاهش حساسیت به آفات و بیماریها
استفاده از قارچ کش ها کاهش می یابد
افزایش رشد ریشه
کاهش آسیب توسط انسان و حیوانات و محیط
موثر و اقتصادی بودن آن
مواد محرک که در ساختار کوتینگ موجود هستند شامل:
– مواد مغذی: N,P,k,Mg,Ca و عناصر کم مصرف Fe,Cu,Co,Mn,B,Zn,V,Mo,Si به اضافه نمکهای بیوشیمیایی سلولکه باعث
افزایش متابولیسم میشود
– ژرمانیوم که در خاصیت ضد عفونی کنندگی موثر است .
– کودهای ارگانیک
– اسید ارونیک که خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد.
WASP (Water Absorbing Seed Process) : نسل جدیدی از پوشش بذر
WASP پیشرفت تکنیکی در ساخت پوشش سلولی است که حاصل سالها تحقیق میباشد. این ابتکار برای اولین بار جهت بوجود امدن پکیج کاملی به عنوان پوشش بذر جهت حفظ ذخیره آب و مواد غذایی تولید گردید.یک ذخیره کننده آب اطراف بذر که ذخیره دائمی از آب را بوجود آورده و از خطرخشک شدن نهال بذر جلوگیری میکند. البته این پوشش شامل مواد مغذی جهت
رشد اولیه گیاه اسید هیومیک جهت تسریع جوانه زنی و مواد محرک تضمین سالم ماندن گیاهچه و توسعه ریشه ها نیز می باشد

Mantelsaatkorn
بذر کوتینگ:
بذر پوشش دار با لایه منحصر به فرد و جدید WASP باعث افزایش توانایی بقا در انواع شرایط دارای محدودیت رشدی میشود. و همچنین در کاهش نیاز به آماده سازی خاک و مصرف آب انواع کودها و عناصر شیمیایی بسیار موثر است. و حتی تحت شرایط محدودیت شدید آب و مواد غذایی گیاه قادر به جوانه زنی . میباشد.

لایه های تشکیل دهنده پوشش بذر به ترتیب از بیرون به سمت داخل شامل هشت لایه ذیل است:
لایه محافظ بیرونی
محافظت در مقابل عفونت قارچی
حافظت در مقابل پرندگان
افزایش وزن بذر
آسان نمودن کشت
دقیق تر شدن کشت
 سوپر جاذب
استفاده بهتر از آب
جوانه زنی سریع و مطمئن
محلول شدن مواد غذایی
اولین لایه مواد مغذی
 لایه Chalk
تنظیم دقیق pH
 اسید هیومیک
کاهش نیاز به کود تا حدود % ۴۰
افزایش راندمان استفاده از مواد مغذی
بهبود جذب مواد
بهبود کفیت خاک
دومین لایه مواد مغذی
لایه محافظ داخلی
بذر به اضافه اسید هیومیک و مواد محرک
سلامتی بذر
کاهش حساسیت به بیماریها
تسریع جوانه زنی
تسریع استقرار گیاه
کمک به توسعه ریشه

در کنار نور دما و اکسیژن آب مهترین فاکتور در مرحله جوانه زنی بذر گیاهان علفی است. میتوان گفت آب علاوه براینکه در این مراحل بسیار تعیین کننده است در واقع آب اکسیر حیات است. بدون آب جوانه زنی در کار نخواهد بود بنابراین رشد و در نهایت فضای سبزی موجود نخواهد بود. با این اوصاف آیا بهترنیست بذر به وسیله مواد غذایی و آب حمایت شود؟ با توسعه تکنیک WASP ایده فراهم کردن آب اطراف بذر با استفاده از جاذب آب درپوشش بذر به تحقق پیوست. با استفاده از پوششی که شامل مواد مغذی و مواد جاذب آب میشود بذر کوتینگ شده میزان آب بیشتری را نسبت به بذر معمولی جذب میکند و در اختیار بذر احاطه شده توسط پوشش قرار میدهد. آب در واقع بوسیله سوپرجاذب که دارای بافت اسفنجی با قابلیت جذب و نگهداری آب فراوان است درون این پوشش ذخیره میشود و هر زمانیکه بذر به آن نیاز داشت میتواند از آن استفاده نماید که در کنار افزایش جذب آب جذب مواد غذایی نیز افزایش یافته و باعث تضمین جوانه زنی میشود. مواد غذایی موجود درون این پوشش نیز تا زمانیکه چمن استقرار یابد و گیاهچه ها ضخیم گردند باقی میمانند.

  • Recent Comments