تازه های کشاورزی پولساز

تفاوت جسارت می خواهد

عدم استفاده از مواد شیمیایی کودی و سمی در کل دوره خزانه نشا برنج و بدست آوردن عملکردی فوق العاده در تولید نشاء هایی با حجم ریشه ای حجیم و قوی، رشد بسیار عالی اندام هوایی، ایجاد طوقه ای قطور و قوی، ضخامت و پهنای برگی بی نظیر و سبزینگی فوق العاده در طول دوره

پولسازی دیگر رویا نیست

دستی با خروار ها ریشه در طی تنها ۲۵ روز بدون هیچگونه تغذیه و مبارزه با آفات، اینچنین تولید بی نظیراز ریشه را فراهم نمود تا توانایی بی مانندی در پرورش اندام هوایی همچون طوقه و ساقه شده است. پیت ماس نان ترکیبی از مغذی ترین و موثرترین مواد ارگانیک جمع شده در یک خاک

به سرعت برق و باد

تشابه شعبده بازی و تکنولوژی های نوین کشاورزی ، در سرعت عمل بالا می باشد با این تفاوت که شعبده بازی یک امر غیر واقعی است ولی نتایج حاصل از علوم نوین برای تولیدات گیاهی با کیفیت و کمییت یک واقعیت است. خاک های آلوده یکی از بزرگترین معضلات در بخش تولیدات زراعی بویژه برای

نوین اندیشیدن رمز پول سازی

نوین اندیشیدن رمز پول سازی افزایش وزن در تولید قارچ ، تنها با یک تبخیر و تعرق عالی در بستر آن میسر می گردد و طول عمر و ماندگاری محصول نهایی فقط با یک فرمول ساده در خاک یعنی ترکیبی از محصول کوکوهاسک همراه با بستر ویژه رشد NAN اتفاق خواهد افتاد. جهت کسب اطلاعات

زمان طلاست

شاید زمانى داستان لوبیای سحر آمیز تنها تخیلى بیش نبود اما امروز با بکار گیرى تکنولوژى و تولید علم، مى توان در کوتاه ترین زمان ممکن ، از هر بذرى یک لوبیاى سحر آمیز ساخت. با بکار گیرى بستر ویژه رشد NAN در تولید بذر گندم زمان جهت ریشه دهى و سبز شدن تنها ٢۴

پر مصرف کم مصرف

کاهش مصرف و استفاده بهینه از کود های شیمیایی با جدید ترین تکنیک های حال حاضر مراکز تحقیقاتی آمریکا  بر روی کود های پرمصرف، جدید ترین محصول حال حاضر دنیا برای حفظ بزرگترین سرمایه های تولیدات کشاورزی یعنی خاک و آب می باشد که بزودی در حوزه ی تولیدات گیاهی تحولی شگرف را رقم خواهد

تکنیک کوتینگ کم هزینه ترین راه رسیدن به فضای سبز شمال

کمترین میزان نیاز آبی برای یکی از پرمصرف ترین بذر های بازار یعنی چمن، کاهش حداقلی نیاز به مواد غذایی، افزایش غیر قابل تصور در مقاومت به بیماری های قارچی، کاهش مصرف بذر در متر مربع به نصف، مقاومت فیزیکی و ماندگاری بسیار بالا، باروری و حاصلخیزی خاک با بکار گیری جدید ترین تکنیک بذری

پولسازی در واحد زمان

بکار گیری  خاک های منحصر به فرد بدون استفاده از هورمون و ماده شیمیایی خاص، در افزایش حداقل دو برابری تولید با کاهش زمان ریشه دار کردن قلمه میخک رونده  از ۵ ماه به ۴۰ روز، تحولی بی نظیر در مباحث نوین تولیدات گیاهی در ایران عزیز رقم خورد. با یک تیر هزار نشان بزنید.
  • Recent Comments