تازه های کشاورزی پولساز

نوین اندیشیدن رمز پول سازی

نوین اندیشیدن رمز پول سازی افزایش وزن در تولید قارچ ، تنها با یک تبخیر و تعرق عالی در بستر آن میسر می گردد و طول عمر و ماندگاری محصول نهایی فقط با یک فرمول ساده در خاک یعنی ترکیبی از محصول کوکوهاسک همراه با بستر ویژه رشد NAN اتفاق خواهد افتاد. جهت کسب اطلاعات

زمان طلاست

شاید زمانى داستان لوبیای سحر آمیز تنها تخیلى بیش نبود اما امروز با بکار گیرى تکنولوژى و تولید علم، مى توان در کوتاه ترین زمان ممکن ، از هر بذرى یک لوبیاى سحر آمیز ساخت. با بکار گیرى بستر ویژه رشد NAN در تولید بذر گندم زمان جهت ریشه دهى و سبز شدن تنها ٢۴

پر مصرف کم مصرف

کاهش مصرف و استفاده بهینه از کود های شیمیایی با جدید ترین تکنیک های حال حاضر مراکز تحقیقاتی آمریکا  بر روی کود های پرمصرف، جدید ترین محصول حال حاضر دنیا برای حفظ بزرگترین سرمایه های تولیدات کشاورزی یعنی خاک و آب می باشد که بزودی در حوزه ی تولیدات گیاهی تحولی شگرف را رقم خواهد

تکنیک کوتینگ کم هزینه ترین راه رسیدن به فضای سبز شمال

کمترین میزان نیاز آبی برای یکی از پرمصرف ترین بذر های بازار یعنی چمن، کاهش حداقلی نیاز به مواد غذایی، افزایش غیر قابل تصور در مقاومت به بیماری های قارچی، کاهش مصرف بذر در متر مربع به نصف، مقاومت فیزیکی و ماندگاری بسیار بالا، باروری و حاصلخیزی خاک با بکار گیری جدید ترین تکنیک بذری

پولسازی در واحد زمان

بکار گیری  خاک های منحصر به فرد بدون استفاده از هورمون و ماده شیمیایی خاص، در افزایش حداقل دو برابری تولید با کاهش زمان ریشه دار کردن قلمه میخک رونده  از ۵ ماه به ۴۰ روز، تحولی بی نظیر در مباحث نوین تولیدات گیاهی در ایران عزیز رقم خورد. با یک تیر هزار نشان بزنید.