سوال هفته

دو راه برای کنترل عفونت های قارچی بدون استفاده از مواد شیمیایی را بیان نمایید؟

دو راه برای کنترل عفونت های قارچی بدون استفاده از مواد شیمیایی را بیان نمایید؟

خاک مناسب یک گلدان بایستی حاوی چه ترکیباتی باشد؟

با استفاده از فرم زیر جواب خود را برای ما ارسال کنید توجه: جواب های شما پس از تایید مدیریت سایت ، قابل نمایش خواهد شد

رطوبت سهل الوصول چگونه قابل تشخیص میباشد؟

با استفاده از فرم زیر جواب خود را برای ما ارسال کنید توجه: جواب های شما پس از تایید مدیریت سایت ، قابل نمایش خواهد شد
  • Recent Comments