مقالات

تاریخچه و مراحل تشکیل پیت ماس

تاریخ پیت اولین باری که در طول تاریخ نامی از پیت برده شده است برمی گردد به دوران روم باستان زمانیکه از پیت به عنوان سوخت در منازل استفاده می کردند. پیت ها نقش اقتصادی مهمی در مکان هایی که درختان ،کمیاب بودند مانند ایرلند و اسکاتلند به عنوان منبع سوخت کلی به جای چوب

کوکوپیت

کوکوپیت نوعی بستر کشت به شمار می آید که با استفاده از الیاف پوست و پوشش میوه نارگیل فراهم گردیده و به صورت مکعب های فشرده، قالب های کوچک و صفحات گرد تولید می شود و به عنوان بستر رویش بذر ، قلمه ، انواع پیاز ، نشاء و بستر کشت هیدروپونیک مورد استفاده قرار

چمن چیست؟

چمن یک سطح پوشیده از خاک است که گیاهانی مانند علف ها و ندرتاً گیاهان با دوام دیگری مانند شبدر در آن کشت میشود، که میتوان با کوتاه نگهداشتن آن با استفاده از چمن زن از آن نگهداری کرد. زمین چمن در واقع با هدف زیبایی و تفریحی احداث میشود. تاریخچه کشت چمن در جهان

سیستم کوتینگ – روکش دار کردن دانه

مزایا و ویژگی ها: بذر پوشش دار از نظر ظاهری با بذر معمولی به علت وزن بیشتر و همچنین رنگ متفاوت آن کاملا قابل تشخیص میباشد البته پوشش بذر تاثیری روی شکل اصلی نخواهد داشت.وزن بالاتر بذر پوشش دار نسبت به بذور بدون پوشش در بهینه کردن تماس آنها با زمینه کشت تاثیر به سزایی
  • Recent Comments