- افزایش توان توسعه ای ریشه در نهایت سلامت، شادابی و روند مطلوب گستردگی آن
- جلوگیری از رشد علفی گیاه و حفظ انرژی در مراحل اولیه رشد
- حضور ترکیبات هیومیکی با (PH) اسیدی متمایل به خنثی جهت کمک در توسعه و سرعت دهی حجم ریشه ی اولیه
- حضور دو عنصر مس و کلسیم بعنوان یکی از مهمترین ترکیبات ضد قارچی
- وجود ترکیبات محرک ریشه زایی همانند روی که پیش ماده اولیه تولید اکسین می باشد و نیز مس بعنوان باززایی و افزایش دهنده وزن خشک و توسعه دهنده انشعابات جانبی ریشه در جهت جذب سریع و بالای مواد غذایی
- ترکیباتی کاملا خاص و ارگانیک از اسفاگنوم و کمپوست های گیاهی که علاوه بر حفظ تعادل نسبت درصد آب و هوا دراطراف ریشه، از گذرسریع رطوبت و مواد غذایی اطراف ریشه از ماندابی، پوسیدگی و بیماریهای قارچی آن نیز جلوگیری بعمل میاورند
- بکارگیری تکنیک Prolifix بدین معنا که تمام عناصر پرمصرف و کم مصرف (ماکرو و میکرو) بصورت کاملا یکسان در آن پخش شده است یعنی در تمام بستر تمام مواد غذایی بصورت یکسان وجود دارد
- حضور تمام عناصر مهم و ضروری از جمله: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، مس، بر، آهن و روی برای حفظ سلامت محیط و ایجاد رشد حداکثری بی نظیر ریشه و تولید اندام هوایی متناسب
- در موارد ذیل براحتی و اطمینان میتوان از پیت ماس استفاده نمود:
1- تولید نشا
2- تولید قارچ
3- تولید انواع گل و گیاهان زینتی

  • Recent Comments