کود های NPK بعنوان پایه ای ترین نیاز غذایی تمام گیاهان از زمان ریشه دهی و شروع فصل گیاهی تا رسیدگی و نهایت عملکرد گیاه مورد استفاده قرار می گیرند. به جهت همراهی این نوع ترکیبات کودی در تمام مراحل رشدی گیاه، قرار دادن ترکیبات مهم ماکرو و میکرو متناسب با فرمول ارایه شده برای مرحله رشدی مشخص شده گیاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. منابع ساخت ترکیبات نیتروژن، فسفر و پتاسیم که از مواد محلول کم ضرر و مفید می باشند و درصد مواد ریز مغذی که در ترکیب آنها قرا داده شده از ویژگی های است که در کمتر ترکیبات NPK موجود در بازار دیده می شود. از دیگر نکات کودی NPK بکار گیری جدید ترین تکنیک تولید آن همراه با TE است که فصل جدیدی از کیفیت و اقتصادی بودن را برای کشاورز به ارمغان می آورد و شرکت هنر طبیعت سگال با افتخار تنها شرکتی است که تمام ویژگی های مذکور را در تولیدات NPK خود داشته و با عشق آن را در اختیار جامعه تولیدات گیاهی ایران عزیز قرار می دهد.